lunes, 20 de octubre de 2008

Datas dos exames

DATAS DOS EXAMES
NATUREZA

1ª AVALIACIÓN: Mércores 19 de novembro de 20:30 a 21:20 h.

AVALIACIÓN FINAL: Mércores 28 de xaneiro de 20:30 a 21:20 h.

O alumnado presentará o DNI no exame

NOTAS SOBRE O ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO (NATUREZA) . MODULO 3

OS SERES VIVOS
1. A organización dos seres vivos. A organización unicelular.
2. A organización pluricelular. As funcións dos seres vivos.
3. Actividade vital e cambios químicos. A diversidade dos seres vivos.
4. Ecoloxía.

Na primeira avaliación entran os dous primeiros temas. O alumnado realizará as actividades que se presentan durante os temas e que están corrixidas ao final dos apuntes. As dúbidas que podan ir aparecendo no estudio se poden ir resolvendo nas clases co profesor da asignatura, ou na hora de atención telefónica, así como tamén a través do correo electrónico: alonsoformula@gmail.com.

Se se aproba este exame na avaliación final entran os dous últimos temas, e a nota final será a media das notas das avaliacións. Pero se se suspende a primeira avaliación no exame final entran os catro temas do curso, e a nota final será a nota que se obteña neste exame.

NOTAS SOBRE O ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO (NATUREZA). MODULO 4A

SAÚDE E MEDIO AMBIENTE
1. Alimentación e nutrición.
2. Sexualidade e reproducción.
3. Relación e coordinación.
4. Saúde e enfermidade.
5. Medio ambiente.

Na primeira avaliación entran os dous primeiros temas. O alumnado realizará as actividades que se presentan durante os temas e que están corrixidas ao final dos apuntes. As dúbidas que podan ir aparecendo no estudio se poden ir resolvendo nas clases co profesor da asignatura, ou na hora de atención telefónica, así como tamén a través do correo electrónico: alonsoformula@gmail.com.

Se se aproba este exame na avaliación final entran os tres últimos temas, e a nota final será a media das notas das avaliacións. Pero se se suspende a primeira avaliación no exame final entran os cinco temas do curso, e a nota final será a nota que se obteña neste exame.

1 comentario:

♥ meninheira ♥ dijo...

Olá Carlos :)

Por se non a viches, fíxenche unha pergunta no teu primeiro mensaxe.


Um saudiño :)